Avlopp/Infiltrations problem?

Vi kan hjälpa er med att besiktiga, upprätta ansökningar till kommun, åtgärda ev brister eller anlägga helt ny avloppsanläggning.
Infiltrationsbädd, markbädd eller biomoduler.

Marksten och stödmurar

Vi hjälper dig med stenläggningar och stödmurar, både i betong och natursten.
Kontakta oss idag för offert!

Reningsverk - Alnarp Cleanwater

Vill ni ha ett underhållsfritt avlopp, som dessutom kan bli en trivsamt inslag i trädgården?
Installera ett bioreningsverk från Alnarp Cleanwater!

Gräv/Schaktjobb

Vi kan hjälpa dig med mindre schaktjobb med minigrävare.
tex schakt för plattytor, pooler, grunder, skogsdikning, trädgårdsdammar mm.

Hej välkomna till Frazzes Entreprenad

Här finner ni lite mer info om vad jag pysslar med. Till största delen går jag idag som inhyrd chaufför/maskinförare på större entreprenadföretag, men jag åtar mig även mindre markjobb tex plattläggningar, mindre schaktjobb, avloppsanläggningar mm.